Aramaki Emiko, Haruomi Izumi, Shinji Ihara, Kensuke Ueno, Ikumi Emori, Norifumi Kazami, Chiharu Kihara, Yu Seto, Beniko Choji, Hanako Nagakubo, Daiichi Matsushita, Nana Monda, Asahi Yamane (2017-2-23)