Ito Jakuchu, Soga Shohaku, Nagasawa Rosetsu, Hakuin Ekaku. This exhibition focuses on these unordinary painters from Edo era. Suzuki Kiitsu and Iwasa Matabei will also be on view. Please contact Kashima Arts for free catalog. (2019-1-10)