NAKACHO KONISHI COLLECTION 2019 (close)

Artist:Yamaguchi Takeo / Fukami Sueharu / Okabe Mineo

/ Inoue Yuichi / Kamoda Shoji / Kakurezaki Ryuichi

/ Kawase Shinobu / Nakagawa Yukio etc.

4F Mizuno Building, 1-15-14 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan 03-3564-8225 11:00 - 19:00 Sunday and Holiday