Shibata Etsuko Gallery view

Kobata Kimiyo Japanese Style Painting, with a Tea Ceremony Taste "Wakakusa monogatari hen" (closed)

April 22 mon - April 30 tue

This is an exhibition to enjoy a heartwarming painting and a tea ceremony with daily use utensils.