Yu-ichi Inoue Exihibition (close)

Sankei Nihonbashi bldg. 1F, 4-7-1 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan 03-3231-2886 11:00-19:00 Sunday and Holiday